Izdelava maket in modelov pri 3D tisku

Izdelava edinstvenih, standardiziranih in specializiranih maket in modelov s pomočjo 3D tiska ter drugih postopkov izdelovanja. Modeli in makete iz arhitekture, za muzeje, za filmsko dejavnost, za sejemsko dejavnost, za umetnost, za kulturo, rekviziti, figure, promocijski izdelki, scene in več.

Prvovrstno. Prilagodljivo. Hitro.
Kot puma.

01

Kaj je maketa?

Maketa je predmet, izdelan za ponazoritev in prikaz obravnavanega objekta, naprave, v zmanjšanem merilu. (Vir: https://fran.si/) Najpogosteje se uporablja za ponazoritev izdelave zgradbe, dela pokrajine ali mesta ali celo naselja. Makete se redno uporabljajo pri izdelavi novih vozil, bodisi avtomobilov, letal in ladij. Že od nekdaj je znana uporaba maket v filmski industriji, predvsem na račun zmanjšanja stroškov. 3D tisk je za makete in modele zanimiv zato, ker je mogoče s pomočjo 3D printa napraviti pravzaprav vsako maketo in model.

Maketa ima običajno označeno ali znano merilo glede na originalni objekt. Tako so v uporabi merila npr. 1:700, 1:144, 1:72, 1:48, 1:32, in tudi ostala, manj pogosta merila.

Maketa, ki ponazarja objekt, umeščen v prostor, običajno na podlagi dejanske fotografije, se imenuje vinjeta oz. diorama.

02

Kaj je model?

Modél je pomanjšan posnetek realnosti. Model je tako narejen v določenem razmerju, ki nam pove dejanske mere predmeta. Tako je na primer model avtomobila pomanjšan avtomobil izdelan iz različnih materialov. Model je približek (abstrakcija) realnosti. Pri modelu izločimo lastnosti realnosti, ki nam v danem trenutku ne koristijo in se osredotočimo na lastnosti, ki so nam pomembne. (Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Maketarstvo)

umetnost in film moznost lezeca
03

Kaj je razlika med modelarstvom in maketarstvom?

Maketarstvo je običajno izraz, ki opisuje konjiček, katerega namen je izdelati maketo letala, ladje, stavbe, lokomotive itd. Dobro za maketo je, da je po barvi in obliki čim bolj podobna pravemu objektu, katerega maketo izdelujemo (čim več pomanjšanih podrobnosti, uporaba pravih barv, napisov,…). Za maketo ni pomembno, da dejansko oponaša lastnosti originalnega objekta (plovnost ladje, letalo leti, in podobno).

Mnogo ljudi maketarstvo zamenjuje z modelarstvom. Naloga modelarstva je izdelati model, ki oponaša funkcionalne lastnosti objekta, katerega model izdelujemo (Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Maketarstvo).

izdelava maket
04

Kakšen je postopek izdelave modela in makete?

3D izris je osnova modeliranja in maketarstva v 3D. V prvi fazi se za izdelavo makete (ali modela, če izdelujemo tega) napravi fotografiranje (scan) objekta. V kolikor objekt še ne obstaja se napravi skica in se nariše model oziroma maketa. Osnova za izdelavo modela oziroma makete je izbira materiala za izdelavo. Od izbire materiala je odvisen postopek izdelave. Preverite, s kakšnih materialov v podjetju Chemets izdelujemo modele in makete.

proces izdelave prototipa
05

Kaj je prednost izdelave makete s 3D tiskom proti ročno izdelani maketi?

Namen izdelave makete je vživeti se v objekt. Pri ročni izdelavi makete je potrebno računati, da za dobro maketo potreben čas in natančnost pri izdelavi. Zato je pri izdelavi ročne makete načrtovanje izdelave ključnega pomena. Načrtovanje pa vzame veliko časa. Prav tako je pomemben prostor v katerem maketo izdelujemo.

Prednost izdelave makete s 3D tiskom je v tem, da prihrani veliko časa, saj je izdelana na podlagi 3D izrisa. Vedno lahko kasneje sestavne dele makete ponovno izdelamo, zato so 3D izrisi ključni del načrtovanja.

06

Področja uporabe modelov in maket s 3D printom

01
3D modeli in makete v filmski industriji

Bistvo filmske industrije so posebni učinki pri snemanju. Za te posebne učinke danes ni potrebno več ustvarjati dragih realnih scen. Uporabljajo se 3D rekviziti, scene, maske, čelade, oklepi, makete mest, mostov, gradov, pokrajin, plovil, vozil itd. V podjetju Chemets izdelujemo modele in makete, glede na potrebe filmske industrije.

02
3D modeli in makete v avtomobilski industriji

3D modeliranje je avtomobilski industriji prihranilo ogromno časa in denarja. Ne samo z izdelavo posameznih delov avtomobila, pač pa tudi prestavitev vozila z modelom. Ta se lahko izvede v realni velikosti, še bolje pa je za potrebe predstavitev novih modelov za potrebe predstavitev znotraj podjetja (npr. med razvojem in prodajo). V podjetju Chemets izdelujemo modele in makete za avtomobilsko industrijo.

03
3D modeli in makete v arhitekturi

V arhitekturi je največ potreb po 3D izdelavi maket in modelov. Pred razvojem 3D modeliranja so bili arhitekti odvisni od 2D predstavitev projektov. Modeli so največkrat namenjeni izdelavi delov stavb in dekorativnih elementov. Makete pa se uporabljajo največkrat za vizualizacijo novih objektov. V podjetju Chemets izdelujemo modele in makete za arhitekturo.

04
3D modeli in makete v promociji in oglaševanju

Nova panoga v razvoju 3D printa je uporaba modelov in maket v marketingu. Modeli se uporabljajo predvsem za izdelavo obeskov, logotipov, blagovnih znamk, figuric, maskot in podobno. Na tem mestu govorimo predvsem o opredmetenju storitev. Makete pa so najbolj uporabljene za sejemske predstavitve novih produktov in storitev. V podjetju Chemets izdelujemo modele in makete za marketing.

05
3D modeli in makete v muzejski dejavnosti

V zadnjem času je v porastu 3D print v muzejski dejavnosti. Mnogo muzejev se odloča za modele in makete razstavnih eksponatov. 3D print omogoča natančno in hitro izdelavo v velikosti 1:1 ali druge dimenzije, če je takšna želja naročnika. Tudi občine in državne ustanove se odločajo za 3D izdelavo spomenikov iz različnih materialov. Včasih tudi zaradi varnostnih razlogov, saj je replika bistveno cenejša kot original. V podjetju Chemets izdelujemo modele in makete za muzejsko dejavnost.

06
Koliko časa traja izdelava modela ali makete in kakšna je cena?

Izdelava 3D modela ali makete spada v prvo fazo prototipiranja. Čas izdelave 3D modela je odvisen od kvalitete dostavljenih podatkov in izrisa. Lahko je to tudi fotografija ali fizični izdelek (npr. rekvizit za promocijo). Več, ko ima 3D konstruktor informacij in bolj jasno sliko ima o izdelku, hitreje lahko oceni strošek izdelave modela in hitreje lahko kasneje dokonča prvi 3D model.

Prednost podjetja Chemets pri 3D modeliranju je v tem, da ima bogate izkušnje s 3D modeliranjem, saj je bilo do sedaj  podjetju narejenih več kot 500 projektov letno. Podjetje je partner nemškega podjetja Voxeljet, ki je vodilno v Nemčiji na področju 3D tiskanja in izdelave industrijskih tiskalnikov.

Cena za izdelavo 3D modela ali makete je prilagojena posamezni stranki in projektu. V primeru, da imate povpraševanje o ceni 3D modeliranja, je najbolje, da nas vprašate za ceno in izvedbo.

Da, želim začeti s prototipiranjem novega 3d izdelka, prototipa, kalupa, jedra ali serije.

narekovaj
Marko Tertinek
STRAMEX PET d.o.o.
Marko Tertinek
STRAMEX PET d.o.o.
S podjetjem Chemets d.o.o. smo začeli sodelovati pred dobrimi 4 leti, ko smo pričeli s prodorom na tuje trge in smo se srečali z zahtevnejšimi kupci, kateri so od nas zahtevali izdelavo prototipov plastenk, pred potrditvijo izdelave orodij. Takrat smo bili primorani poiskati rešitev, kako čim hitreje izdelati prototip in biti pri tem stroškovno učinkoviti. Rešitev smo našli pri podjetju Chemets d.o.o., ki so nam s svojo cenovno dostopnostjo, hitro izvedbo ter fleksibilnostjo pomagali pri izdelavi novih plastenk.
narekovaj
Iztok Valant
Livar d.d.
Iztok Valant
Livar d.d.
Za ulivanje prototipov že več kot 5 let uporabljamo tiskane peščene forme iz podjetja Chemets, ki je naš nepogrešljiv partner zaradi njihove prilagodljivosti na področju tehnologije, cene in rokov dostave. S skupnimi izkušnjami in znanjem lažje rešujemo izzive, ki jih naši kupci srečujejo v razvojnih fazah projektov.
narekovaj
Januš Meglič
PGP INDE, d.o.o.
Januš Meglič
PGP INDE, d.o.o.
Veseli nas, da smo našli podjetje Chemets, saj nam nudi cenovno ugodno rešitev in hitro izdelavo za dosego naših ciljev. Njihov profesionalen pristop in strokovno svetovanje nas je privedlo do hitre izdelave mehkega in fleksibilnega prototipa podplata, ki so ga izdelali na osnovi našega pramodela. Podplat smo pritrdili na zgornji del čevlja z vsemi potrebnimi materiali in sestavnimi deli. Tako smo dobili prototip čevlja z vsemi lastnostnimi kot serijski produkt, le za 2-3 krat nižjo ceno.
narekovaj
Ekipa Improve d.o.o.
Ekipa Improve d.o.o.
“Pri delu s podjetjem Chemets nam je bil všeč individualen pristop k projektu in usmerjenost na celovito podporo skozi razvoj izdelka. Paleta znanj, ki jih ponujajo, omogočajo razvijanje ideje do končnega prototipa primernega za serijsko proizvodnjo. Priporočamo vsem, ki si želijo agilnega razvojnega partnerja.”

Projekt Kinestica

Projekt 4shu

Projekt VS Armature

Projekt Mesi

Da, želim začeti s prototipiranjem novega 3d izdelka, prototipa, kalupa, jedra ali serije.