3D modeliranje

3D izrisi so prvi korak za izdelavo serije. Upoštevamo Eco design in topologijo, da so izdelki tehnično in ekonomsko konkurenčni.

Edinstveno. Učinkovito.  Hitro.

Kot puma.

01

Kaj je 3D modeliranje za nas?

3D modeliranje je za nas izjemnega pomena. Čutimo se dolžni preveriti ali svetovati na tak način, da so modeli ustrezno pripravljeni za kakovostno izdelavo. Kadar mi prevzamemo odgovornost za 3D model, garantiramo za izris. To pomeni, da zagotavljamo, da je ustrezen za izdelavo s katerokoli tehnologijo. Bolj kot je izdelek kompliciran, več pozornosti namenimo modelu. Če pa že imate svoj model, bomo pogledali kako ga lahko še bolj optimiziramo.

Za nas beseda nemogoče ne obstaja. Do sedaj smo prav vsak model spremenili v prototip. Vedno vas najprej vprašamo, za kaj boste prototip sploh uporabili. Če vidimo, da obstaja cenejši načini izdelave, vas na to opozorimo.

3D modeliranje s pridihom pume. Hitrost, odzivnost in celovitost v poslu postavljamo v ospredje. Na 3D izdelavo odgovarjamo s PUMA metodo, ki omogoča holistično reševanje problemov, unikatnost in edinstvenost, minimizacijo stroškov in maksimizacijo uspeha ter proaktivnost v poslu.

3D modeliranje in prototipiranje
02

Kaj je 3D modeliranje pri prototipiranju?

3D modeliranje je digitalna vizualizacija vaših idej. 3D modeliranju pravimo tudi 3D risanje ali 3D oblikovanje. To pomeni, da idejo na risbi, fotografiji ali skici, spremenimo v 3D digitalno obliko. Dvodimenzionalno sliko spremenimo v trodimenzionalno obliko. To naredimo s specializiranimi računalniškimi orodji.

Izdelek 3D modeliranja je 3D model. Tridimenzionalni modeli predstavljajo fizično obliko s pomočjo točk v 3D prostoru. Te točke so povezane s številnimi geometričnimi entitetami, kot so trikotniki, linije, krivulje in podobno. 3D modeli so ustvarjeni ročno, s pomočjo algoritma ali s skeniranjem.

3D modeli so najbolj razširjeni v 3D grafiki in pri računalniško podprtemu načrtovanju (t.i. CAD, Computer Aided Design). Od tod so našli pot v 3D print. Strokovnjak, ki 3D modelira, ima pri modeliranju vlogo 3D oblikovalca, 3D načrtovalca ali 3D konstruktorja. Povsem normalno je, da ima tudi vse tri vloge v eni.

izris 3D in prototipiranje
03

Kaj je razlika med 3D modeliranjem in 3D oblikovanjem v 3D tisku?

V prototipiranju gre pri 3D modeliranju in 3D oblikovanju za dva izraza, ki sta med seboj zelo tesno povezana.

Rezultat 3D oblikovanja je 3D izris. Rezultat 3D modeliranja pa je 3D model. S procesom modeliranja pridemo do prvega prototipa.

Če pogledamo bolj podrobno, za 3D oblikovalca ni nujno, da sam tudi oblikuje 3D izdelke, lahko pa koordinira in vodi 3D konstruktorja. 3D konstruktor je tisti, ki dejansko razvija 3D model v računalniškem programu.

04

3D modeliranje, vizualizacija in skeniranje pri 3D tisku

3D vizualizacija je prikaz ideje v delovanju. V 3D tisku se uporablja za bolj zahtevne tehnične projekte ali inovacije, kjer je pomemben tudi vizualni prikaz končneag delovanja izdelka. Najpogosteje se uporablja pri 3D tiskanju v arhitekturi in gradbeništvu.

3D strokovnjak za 3D vizualizacijo je 3D vizualizator. Gre za 3D strokovnjaka, katerega naloga je spraviti idejo izdelka v življenje. Bodisi, da gre za arhitekturno skico, bodisi načrt objekta. 3D vizualizator naredi animacijo stavbe, v kateri so vključeni posamezni elementi, narejeni s pomočjo 3D tiska.

Z razvojem 3D vizualizacije je povezano tudi 3D skeniranje. Aktualno je takrat, ko je potrebno podatke zbrati iz obsotoječih izdelkov, objektov ali površin. Danes je potrebno za kvalitetne prototipe zbrati vedno več podatkov, z vedno več podrobnostmi in včasih tudi na večji površini. Prav 3D tehnologije pa nam omogočajo zajem potrebnih podatkov za 3D modeliranje.

Umetnost Maketa hisa barvna
05

Vrste 3D modeliranja

Najbolj pogoste vrste 3D modeliranja vključujejo preproste poligone, preproste 3D oblike na osnovi poligonov, kot so piramide, kocke, krogle, valji in stožci ter definirane gladke oblike po krivuljah okvirja. Ti so računsko razmeroma zapleteni.

3D modeli so razvrščeni v dve kategoriji: Trdne: ti modeli določajo prostornino predmeta, ki ga predstavljajo (kot skala). Lupina ali meja: ti modeli predstavljajo površino, tj. mejo predmeta, ne njegove prostornine (kot neskončno tanka jajčna lupina).

Pri 3D tiskanju se večinoma uporabljajo trdni modeli. Modeliranje trdnih snovi in lupine lahko ustvari funkcionalno enake predmete. Razlike med njimi so predvsem razlike v načinu njihovega ustvarjanja in urejanja ter konvencije uporabe na različnih področjih ter razlike v vrstah približkov med modelom in resničnostjo.

06

Pristopi 3D modeliranja

Z 3D modeliranjem lahko iste rezultate (3D modele) ustvarimo z uporabo različnih tehnik. Vsaka ima svoje prednosti in slabosti.  Zato je koristno poznati čim več tehnik in izbiro tehnike prilagoditi tipu modela. To nam pogosto lahko prihrani veliko časa ali izboljša natančnost in podrobnosti modela.

Najpogostejši in najstarejši pristop, je pristop izgradnje (ang. build out ali edge-by-edge). Pri poligonskem modeliranju gre za manipuliranje enega izmed osnovnih likov, običajno kocke ali krogle, pri čemer uporabljamo osnovne operacije izrinjevanja in razdeljevanja površin.

Poznamo še dva pristopa: z uporabo NURBS krivulj (NURBS  – Non-Uniform Rational Basis Spline so matematično definirane krivulje, določene z redom, množico uteženih (ali neuteženih) kontrolnih točk in vozelnim vektorjem – ang. knot vector) in digitalno kiparstvo, metodo, ki je zelo podobno tradicionalnemu kiparstvu. Oblikovalec s pomočjo različnih pripomočkov preoblikuje eno od osnovnih oblik, ki ima tipično veliko število poligonov, kar mu omogoča velik nadzor nad obdelavo oblike.

07

Topografija v 3D modeliranju

Pri 3D modeliranju obvladujemo tudi topolgijo. Topologija je optimizacija materiala znotraj mej, kjer se material nahaja. Mrežna topologija (angl. mesh topology) označuje način, na katerega je zgrajen 3D model ter pokaže kako so razporejeni in med sabo povezani poligoni.

Optimizacija topologije vse pogosteje postaja nujni sestavni del predvsem pri projektiranju nosilnih konstrukcijskih delov. Če želijo biti inženirji uspešni in v koraku s časom, morajo poleg vseh ostalih znanj, uporabljati tudi najsodobnejša orodja za načrtovanje zapletenih izdelkov ter upoštevanjem učinkovite izdelave in kasnejše uporabe.

Na področju razvoja optimizacijskih metod je trenutno daleč najbolj v ospredju optimizacija topologije nosilnih mehanskih delov. Optimizacija topologije lahko namreč, glede na druge optimizacijske postopke, prinese največ koristi. Za ceno optimizacije topologije nas vprašajte.

topologija v 3D modeliranju in prototipiranju
08

Koliko časa traja izdelava in kakšna je cena za pripravo 3D modelov

Izdelava 3D modela spada v prvo fazo prototipiranja. Čas izdelave 3D modela je odvisen od kvalitete dostavljenih podatkov in izrisa. Lahko je to tudi fotografija ali fizični izdelek (npr. odbijač starodobnika). Več, ko ima 3D oblikovalec informacij in bolj jasno sliko ima o izdelku, hitreje lahko oceni strošek izdelave modela in hitreje lahko kaseneje dokonča prvi 3D model.

Prednost podjetja Chemets pri 3D modeliranju je v tem, da ima bogate izkušnje s 3D modeliranjem, saj je bilo do sedaj v podjetju narejenih več kot 500 narejnih projektov letno. Podjetje je partner nemškega podjetja Voxelje, ki je vodilno v Nemčiji na področju 3D tiskanja in izdelave industrijskih tiskalnikov.

Cena za pripravo 3D modela je prilagojena posamezni stranki in projektu. V primeru, da imate povpraševanje o ceni 3D modeliranja, je najbolje, da nas vpršate za ceno in izvedbo.

3D print Chemets puma

DA, ŽELIM ZAČETI Z MODELIRANJEM NOVEGA 3D IZDELKA, PROTOTIPA, KALUPA, JEDRA ALI SERIJE.

narekovaj
Marko Tertinek
STRAMEX PET d.o.o.
Marko Tertinek
STRAMEX PET d.o.o.
S podjetjem Chemets d.o.o. smo začeli sodelovati pred dobrimi 4 leti, ko smo pričeli s prodorom na tuje trge in smo se srečali z zahtevnejšimi kupci, kateri so od nas zahtevali izdelavo prototipov plastenk, pred potrditvijo izdelave orodij. Takrat smo bili primorani poiskati rešitev, kako čim hitreje izdelati prototip in biti pri tem stroškovno učinkoviti. Rešitev smo našli pri podjetju Chemets d.o.o., ki so nam s svojo cenovno dostopnostjo, hitro izvedbo ter fleksibilnostjo pomagali pri izdelavi novih plastenk.
narekovaj
Iztok Valant
Livar d.d.
Iztok Valant
Livar d.d.
Za ulivanje prototipov že več kot 5 let uporabljamo tiskane peščene forme iz podjetja Chemets, ki je naš nepogrešljiv partner zaradi njihove prilagodljivosti na področju tehnologije, cene in rokov dostave. S skupnimi izkušnjami in znanjem lažje rešujemo izzive, ki jih naši kupci srečujejo v razvojnih fazah projektov.
narekovaj
Januš Meglič
PGP INDE, d.o.o.
Januš Meglič
PGP INDE, d.o.o.
Veseli nas, da smo našli podjetje Chemets, saj nam nudi cenovno ugodno rešitev in hitro izdelavo za dosego naših ciljev. Njihov profesionalen pristop in strokovno svetovanje nas je privedlo do hitre izdelave mehkega in fleksibilnega prototipa podplata, ki so ga izdelali na osnovi našega pramodela. Podplat smo pritrdili na zgornji del čevlja z vsemi potrebnimi materiali in sestavnimi deli. Tako smo dobili prototip čevlja z vsemi lastnostnimi kot serijski produkt, le za 2-3 krat nižjo ceno.
narekovaj
Ekipa Improve d.o.o.
Ekipa Improve d.o.o.
“Pri delu s podjetjem Chemets nam je bil všeč individualen pristop k projektu in usmerjenost na celovito podporo skozi razvoj izdelka. Paleta znanj, ki jih ponujajo, omogočajo razvijanje ideje do končnega prototipa primernega za serijsko proizvodnjo. Priporočamo vsem, ki si želijo agilnega razvojnega partnerja.”

Projekt Planica

Projekt Ohišje za kompresor

Projekt povodec za sprehajanje psov Lishinu

Projekt VS Armature

3D modeliranje v inženirski praksi