Poslanstvo, vizija in politika vodenja

Poslanstvo

Kdo smo?

Svetujemo, izobražujemo in pomagamo posameznikom in podjetjem, da fizično realizirajo svojo idejo, jo opredmetijo, in jo 8x hitreje lansirajo na trg.

Smo prototipni center, ki skupaj s stranko iščemo rešitve za njene potrebe, zahteve in želje po unikatnem izdelku ali manjši seriji.

Obvladujemo 3D tehnologije in različne načine hitre izdelave, zato beseda “NEMOGOČE” za nas ne obstaja.

Vizija

Kam bi radi?

Postati prepoznaven, tehnološko in strokovno napreden prototipni center, kjer se stranka počuti varno, da bo zanesljivo dobila najboljšo rešitev za njene potrebe.

Stranki svetujemo, jo vodimo, nudimo pomoč z izdelavo v katerikoli fazi razvoja od 3d izrisa do izdelave izdelka, male serije do vstopa na trg.

Stranki pomagamo da prepozna svojo vrednost in dodajamo vrednost njenemu poslu.

Politika vodenja

Kako bomo to dosegli?

Za doseganje naših strateških ciljev smo vzpostavili naslednje ključne smernice delovanja:

 • prepoznamo strankine izzive, želje, zahteve, in potrebe
 • osredotočeni smo na zadovoljstvo kupcev in potrebe trga
 • usmerjeni smo v iskanje najboljše rešitve za posameznega kupca, da dobi celovito rešitev “custom made” in dobi individualni pristop
 • želimo, da s stranko vzpostavimo spoštljiv in odkrit odnos in nas prepozna kot zanesljivega partnerja
 • imamo unikaten “PUMA” pristop, zato stranka dobi točno to kar potrebuje
 • kakovostno, hitro, v okviru finančnih zmožnosti in v dogovorjenem roku
 • iščemo različne edinstvene rešitve, od izdelave rezervnih delov, unikatnih in promocijskih izdelkov, kipov, modelov,…
 • po končanem projektu preverjamo zadovoljstvo naših strank s ciljem, da izboljšamo našo storitev
 • delujemo po principih ISO 9001:2015: voditeljstvo, odločanje na podlagi dejstev, projektni pristop in nenehno izboljševanje
 • delujemo po principih ISO 14001:2015: zavezujemo se za preprečevanje onesnaževanja okolja  in nenehno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem
 • smo preventivno naravnani pri ravnanju z okoljem
 • zavzemamo se  k spremljanju in izpolnjevanju veljavne zakonodaje
 • sodelujemo z javnostjo, če je potrebno
 • odklanjamo proizvodnjo novih izdelkov, katerih ni možno 100% reciklirati
 • upoštevamo koncept “R3” (Reduce, Reuse, Recycle)
 • znotraj podjetja delujmo po dogovorjenem in napisanem etičnem kodeksu