Okoljske značilnosti podjetja CHEMETS d.o.o.

Vrste izdelkov in storitev

 • Razvoj in izdelava prototipov in maloserijskih izdelkov iz plastike, gume ali kovin
 • Zastopanje prodaje modelov za ulivanje kovin iz peska oziroma voska
 • Zastopanje prodaje strojev za 3d printanje
 • Usposabljanja


Tehnologija proizvajnja

 • CAD modelirnanje izdelkov
 • 3d printanje in vakuumsko ulivanje prototipnih izdelkov iz plastike ali gume


Življenski cikel izdelkov

 • Razvojni prototipi se uporabljajo za testiranja, po testiranju se hranijo kot dokazni material
 • Jedra za ulivanje kovin iz peska oziroma voska se po uporabi razgradijo pri kupcu – predstavljajo nenevaren odpadek
 • Stroji za 3d printanje imajo življensko dobo do 10 let, po dobi uporabnosti se razgradijo in 100% reciklirajo


Vplivi na okolje

 • Za proizvodnjo prototipov in maloserisjkih izdelkov se porabljajjo male količine materialov
 • Pri proizvajanju prototipov in maloseriskih izdelkov nastajajo nevarni odpadki v malih količinah katere zbiramo in oddajamo zbiralcem nevarnih odpdakov
 • Pri proizvajanju prototipov in maloseriskih izdelkov ne nastajajo emisije v obsegu, ki bi zahtevale izvajanje monitoringa
 • Podjetje se ne nahaja v bližini vodovarstvenega ali varovanega območja